Asianajotoimisto Teperi & Co Oy

Teperi & Co Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut helsinkiläinen asianajotoimisto. Palvelemme pieniä ja suuria, kotimaisia ja kansainvälisiä liikeyrityksiä. Yhtiömme asianajajat ovat toimineet yritysjuridiikan parissa pitkään, osa lakimiehistämme on toiminut myös liike-elämän palveluksessa.

Palvelemme oikeudellisissa kysymyksissä myös yksityishenkilöitä - annamme oikeudellista neuvontaa ja hoidamme toimeksiantoja kaikilla oikeudenaloilla. Kuulumme maanlaajuiseen asianajotoimistojen Opus Lex -verkostoon - haluamme varmistaa, että asiakkaamme saavat asiantuntevaa ja joustavaa palvelua sijaintipaikkakunnasta riippumatta.

www.opuslex.fi

Teperi & Co Oy kuuluu Eurojuris International-järjestöön, jonka muodostama asianajotoimistojen verkosto toimii maailmanlaajuisesti 50 maassa lähes 600 toimiston ja 6000 asianajajan kautta. Eurojuriksen muodostama maantieteellisesti kattava verkosto tarjoaa pääsyn muiden maiden laintuntemukseen sekä mahdollistaa toimeksiantojen kokonaisvaltaisen käsittelyn.

Eurojuris-organisaation eräs kulmakivi on jäsenkunnan laadun takaaminen, johon on panostettu jatkuvalla seurannalla ja koulutuksella. Jäsentoimistona täytämme kaikki korkeat laatuvaatimukset.Kansalliseen Eurojuris-organisaatioon kuuluu viisi jäsentoimistoa. Yhteistyö kansallisella tasolla edistää kunkin erityisalan asiantuntemuksen tehokasta hyödyntämistä jäsentoimistojen taholta.

www.eurojuris.fi
www.eurojuris.net

 

Helsinki
Kalevankatu 3 A 46
00100 Helsinki
p. 09 6866100
f. 09 6866 1066

Lahti
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti
p. 09 6866100
f. 09 6866 1066

Palvelumme

Yrityksen lakiasiat

Päätoimialamme on yritysjuridiikka. Yritysasiakkaidemme toimeksiannot liittyvät mm. sopimus- ja yhtiöoikeuteen, työ- ja vero-oikeuteen sekä vahingonkorvausoikeuteen ja tulliasioihin. Hoidamme yritysten oikeudellisia asioita kokonaisvaltaisesti yhtiöoikeuden eri osa-alueilla.

Tarjoamme yrityksille myös ainutlaatuista yritysjuristipalvelua, joka tarjoaa niin pienelle kuin suurelle yritykselle tarpeelliset oikeudelliset neuvot ja asiakirjat heti käytettäväksi kiinteään vuosisopimushintaan ilman lisäkuluja.

 

Yrityssaneeraukset ja konkurssit

Toimistomme asiantuntijoilla on pitkä ja kattava kokemus pesänhoitajan tehtävistä konkurssimenettelyssä. Konkurssiin menneen yrityksen nopea haltuunotto sekä tehokas realisointi tuottaa parhaan tuloksen. 

Yrityssaneerauksen hoitaminen edellyttää erinomaista yrityssaneerauslain tuntemusta sekä hyvää taloudellista asiantuntemusta ja käytännön kokemusta. Yrityssaneerausasioita hoitavat toimistomme juristit ovat alansa asiantuntijoita. 

Työoikeus

Asiantuntijamme toimivat yritysten sekä työntekijöiden puolella työsuhteisiin liittyvissä erimielisyyksissä. Ymmärtämällä riidan kumpaakin osapuolta, yrittäjää ja työntekijää, pyrimme löytämään parhaan ratkaisun päämiehemme kannalta. Avustamme myös työsuhteisiin liittyvissä johtaja- ja työsopimuksissa sekä erilaisten ilmoitusten laatimisessa.                                                                                                                                                         

 

Perheoikeus

Perheoikeudellisissa asioissa lakimiehen apu on välillä tarpeen. Avustamme mm. avioeroasioissa, perinnönjaoissa, perunkirjoituksissa sekä laadimme perheoikeuden alueella tarvittavat asiakirjat, kuten testamentit ja avioehdot.

Kiinteistö- ja rakennusoikeus

Avustamme mm. uudisrakentamiseen, sekä talo- ja kiinteistökauppaan liittyvissä asioissa. Asunto on tavallisesti kaikkein suurin hankinta. Mikäli ongelmia syntyy kaupanteon jälkeen, on tärkeää kääntyä juristin puoleen nopeasti oikeuden menetyksien välttämiseksi

Urheiluoikeus 

Avustamme urheilijoita, valmentajia, seuroja ja liittoja sekä kilpailunjärjestäjiä. Asiakkaitamme ovat myös urheilun, urheilujärjestöjen sekä urheilijoiden yhteistyökumppanit, urheilumarkkinointia tekevät yritykset ja urheilutapahtumia järjestävät tahot. Omaamme hyvät kansainväliset suhteet useiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen huippuosaajiin. Näitä kontakteja käytämme tarvittaessa hyväksenne.

 

 

Henkilöstö

Videoarkisto

Videot

Videoarkistoome on koottu toimistomme lakimiesten laatimia pienoisluentoja keskeisistä työoikeudellisista kysymyksistä, joiden käsitteleminen on heille arkipäivää.

Haluamme videoilla kertoa käytännönläheisesti sellaisista oikeudellisista seikoista, joita niin työntekijä kuin työnantaja kohtaa työsuhteen aikana ja varsinkin silloin, kun työsuhde alkaa tai päättyy.

Yhteystiedot

Helsinki
Kalevankatu 3 A 46
00100 Helsinki

tel. +358 9 6866 100
fax. +358 9 6866 1066
etunimi.sukunimi@teperi.co
Y-tunnus 1026158-9

Lahti
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

Yhteydenottolomake

Voit jättää yhteydenottopyynnön toimistollemme tällä lomakkeella, joka on tarkoitettu alustavia tiedusteluja
sekä yhteydenottopyyntöjä varten. Haluamme mielellämme selvittää miten voimme palvella sinua.