Asianajaja Aino Lehtonen käsittelee työsopimuksen tekemistä.

Työsopimuksen tekeminen

Hakusanat: kirjallinen työsopimus, suullinen työsopimus, työsopimuksen sisältö, selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, työsopimuksen ehdot, ulkomaan komennus

Lakimies Juha Teperi selvittää työntekijän yleisimpiä velvollisuuksia työsuhteessa.

Työntekijän velvollisuudet työsuhteessa

Hakusanat: Työntekijän velvollisuudet, työntekovelvollisuus, muu työ, kilpaileva työ, liike- ja ammattisalaisuudet, työnantajan määräykset, uskollisuusvelvoite, lojaalisuusvelvoite.

Lakimies Mikko Kontturi kertoo työnantajan velvollisuuksista työsuhteessa.

Työnantajan velvollisuudet työsuhteessa

Hakusanat: Työnantajan yleisvelvoite, työstä suoriutuminen, eri asemaan asettaminen, palkanmaksuvelvoite, eri asemaan asettaminen, työntekijöiden tasapuolinen kohtelu, työturvallisuus,...

Asianajaja Kimmo Kariola käsittelee palkanmaksua.

Palkanmaksu

Hakusanat: Palkan maksaminen, palkan puuttuminen, palkan vaatiminen oikeudessa, työnantajan maksukyvyttömyys, palkkaturva, palkkaturvahakemus, palkkaturvan hakeminen, työnantajan...

Lakimies Mikko Kontturi käsittelee työsuhteen ehtojen muuttamista.

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Hakusanat: Työsuhteen ehtojen muuttaminen, työsopimuksen muuttaminen, sopimus työsuhteen ehtojen muuttamisesta, työsuhteen osa-aikaistaminen, yksipuolinen työsuhteen ehtojen muuttaminen

Varatuomari Heli Aaltonen käsittelee osa-aikaista työsuhdetta.

Osa-aikainen työsuhde

Hakusanat: Osa-aikaiset työntekijät, osa-aikaisen työntekijän työaika, työsuhteen osa-aikaistaminen, tasapuolinen kohtelu työsuhteissa

Asianajaja Aino Lehtonen kertoo työsuhteen päättämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteiden johdosta.

Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla

Hakusanat: Työsuhteen irtisanominen, taloudelliset ja tuotannolliset perusteet, työn vähentyminen, oikeus irtisanoa työsuhde, työn tarjoamisvelvollisuus, kouluttaminen toisiin...

Asianajaja Aino Lehtonen kertoo työsuhteen päättämisestä työntekijään henkilöön liittyvillä perusteilla.

Irtisanominen henkilöön liittyvillä perusteilla

Hakusanat: Työsopimuksen irtisanominen, työsopimuksen päättäminen, työntekijästä johtuvilla syillä irtisanominen, henkilöön liittyvät perusteet henkilöperusteet irtisanottaessa,...

Varatuomari Heli Aaltonen käsittelee työsuhteen purkamista.

Työsuhteen purkaminen

Hakusanat: Työsopimuksen purkaminen, työsopimuksen päättäminen, työntekijän laiminlyönti, lainmukainen purkaminen, kilpaileva toiminta, liikesalaisuuksien vuotaminen, huolimattomuus,...

Asianajaja Aino Lehtonen käsittelee YT-menettelyä työvoimaa vähennettäessä.

YT-menettely työvoimaa vähennettäessä

Hakusanat: YT-menettely, työvoiman vähentäminen, YT-neuvottelut, yhteistyö YT-menettelyssä, työnantajan velvollisuudet työvoimaa vähennettäessä, ilmoitukset YT-menettelyssä,...

Sulje