Mikko Kontturi

Asianajaja, osakas

 

  • Konkurssioikeus ja takaisinsaannit
  • Työoikeus
  • Saatavien perintä
  • Oikeudenkäynnit

 

Hoidan pääasiassa työoikeuteen, riidanratkaisuun ja oikeudenkäynteihin sekä maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyviä asioita. 

 

Neuvon työnantajia sekä HR-ammattilaisia kaikissa työ- ja palvelussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä kuten YT-neuvotteluissa, erilaisissa päättämistilanteissa sekä työpaikan konfliktitilanteissa ja työturvallisuusasioissa. Lisäksi avustan säännöllisesti yhtiöiden avainhenkilöitä ja ylintä johtoa erilaisissa tulkinta- ja riitatilanteissa koskien mm. työ- ja johtajasopimusten ehtoja, sopimusten päättämisneuvotteluja, kilpailukieltoa sekä vastuukysymyksiä. Minulla on lisäksi kokemusta yritysten henkilöstön avustamisesta työturvallisuusrikosten esitutkinnassa ja rikosprosesseissa.

 

Avustan asiakkaitani myös erilaisissa riitatilanteissa, oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä koskien esimerkiksi sopimuksia (työ- ja johtajasopimukset, osakassopimukset, urakkasopimukset), saatavien perintää ja vahingonkorvausta. Tavoitteenani on aina  riitatilanteen ratkaiseminen asiakkaan kannalta parhaalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla ottaen erityisesti huomioon kunkin asiakkaan tilanne, liiketoiminnan jatkuvuus sekä odotettavissa oleva lopputulos. Näissä tilanteissa vaaditaankin aina pelisilmää, koska todellinen voittaja riitatilanteissa on se, joka pystyy arvioimaan tilanteen, tunnistamaan asiakkaan kannalta olennaiset seikat ja tekemään niiden perusteella oikeat strategiset ratkaisut oikeaan aikaan. Usein asiakkaan kannalta paras lopputulos saattaa olla myös riidan syntymisen estäminen jo ennakolta ja sovinnollinen ratkaisu hyvinkin aikaisessa vaiheessa ilman asiakkaan resursseja vaativaa pitkää oikeudenkäyntiä.

 

Toimin myös säännöllisesti käräjäoikeuden määräämänä pesänhoitajana konkurssimenettelyissä ja neuvon sekä kotimaisia että ulkomaisia velkojia maksukyvyttömyysmenettelyissä liittyen tyypillisesti saatavien ilmoittamiseen ja valvontaan sekä velkojien päätöksentekoon. Avustan lisäksi velkojia erilaisissa maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvissä riitatilanteissa. Takaisinsaanti konkurssipesään on erityistä osaamisaluettani ja valmistelen tämän aiheen osalta myös väitöstutkimusta Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan.

 

Asiakkaani arvostavat suoraan asiaan menevää lähestymistapaani sekä asiakkaan liiketoimintaan liittyvien erityispiirteiden huomioimista ja tehokkaita työtapojani, jotka pitävät toimeksiantojen hoitamisen kustannustehokkaana.

 

 

Referenssejä

 

- Suomalaisen B2C sekä B2B myyntiä sekä kahvilatoimintaa harjoittavan yrityksen avustaminen yhden liikepaikan lopettamista edeltäneissä YT-neuvotteluissa. Toimeksianto piti sisällään asiakasyrityksen johdon neuvontaa neuvotteluiden kulkuun liittyen sekä tarvittavien asiakirjapohjien laatimisen neuvottelujen läpiviemiseksi ja yritykseltä vaadittujen tiedottamisvelvollisuuksien täyttämiseksi.

 

- Useiden pörssiyhtiöiden avainhenkilöiden ja ylimmän johdon avustaminen työ- ja palvelussuhteen päättämistä koskevissa neuvotteluissa sekä sopimuksissa.

 

- Kansainvälisen ohjelmistotoimittajan avustaminen työsuhteen päättämistä koskevassa oikeudenkäynnissä, jossa työntekijä vaati yhtiöltä yli 160.000 euron korvauksia. Asia ratkaistiin lopulta sovinnollisesti asiakkaamme kannalta edullisin ehdoin.

 

-Tšekkiläisen rakennusalan yhtiön avustaminen saatavien perintää ja vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa suomalaista ostajaa sekä vakuutusyhtiötä vastaan, jossa vaatimukset olivat yli 250.000 euroa. Velkomusasia ratkaistiin lopulta sovinnollisesti asiakkaamme kannalta edullisin ehdoin ja vakuutusyhtiö luopui vaatimuksistaan asiakastamme kohtaan kokonaisuudessaan.

 

- Useiden velkojayritysten avustaminen omistuksenpidätysehtoa ja hallinnanpalautusta sekä takaisinsaantia konkurssipesään koskevissa riitatilanteissa.

 

Koulutus

Asianajaja

2015

Oikeustieteen tohtoriohjelma (väitöstutkimuksen aihe: Kansainvälinen konkurssitakaisinsaanti), Turun yliopisto

2012

Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto

2011

Kielitaito

suomi

englanti

Järjestötoiminta

Työoikeudellinen yhdistys ry
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry / INSOL International
Urheiluoikeuden yhdistys ry
Senilex ry

Julkaisuja