Näkemystä

Lakiasiat eivät ole mustavalkoisia. Me autamme sinua näkemään asioiden syyt sekä seuraukset ja tarjoamme ratkaisuja.

Palvelut

Teperi & Co Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut helsinkiläinen asianajotoimisto. Palvelemme pieniä ja suuria, kotimaisia ja kansainvälisiä liikeyrityksiä. Yhtiömme asianajajat ovat toimineet yritysjuridiikan parissa pitkään, osa lakimiehistämme on toiminut myös liike-elämän palveluksessa.

Palvelemme oikeudellisissa kysymyksissä myös yksityishenkilöitä - annamme oikeudellista neuvontaa ja hoidamme toimeksiantoja kaikilla oikeudenaloilla. Kuulumme maanlaajuiseen asianajotoimistojen Opus Lex -verkostoon - haluamme varmistaa, että asiakkaamme saavat asiantuntevaa ja joustavaa palvelua sijaintipaikkakunnasta riippumatta.

Teperi & Co Oy kuuluu Eurojuris International-järjestöön, jonka muodostama asianajotoimistojen verkosto toimii maailmanlaajuisesti 50 maassa lähes 600 toimiston ja 6000 asianajajan kautta. Eurojuriksen muodostama maantieteellisesti kattava verkosto tarjoaa pääsyn muiden maiden laintuntemukseen sekä mahdollistaa toimeksiantojen kokonaisvaltaisen käsittelyn.

Eurojuris-organisaation eräs kulmakivi on jäsenkunnan laadun takaaminen, johon on panostettu jatkuvalla seurannalla ja koulutuksella. Jäsentoimistona täytämme kaikki korkeat laatuvaatimukset. Kansalliseen Eurojuris-organisaatioon kuuluu viisi jäsentoimistoa. Yhteistyö kansallisella tasolla edistää kunkin erityisalan asiantuntemuksen tehokasta hyödyntämistä jäsentoimistojen taholta.

www.opuslex.fi

www.eurojuris.net